به بیان سرگروه صالحین بسیج طلاب خانم رؤیا محمدی اشکا

یکی از واژه هایی که بشر همیشه با آن سروکار داشته واژه ی عدالت است. در طول تاریخ همواره عدالت، امنیت، آسایش، آرامش و … از کلید واژگان زندگانی بشر و از آرزوهای آغازین او بوده و هست. این آرزوی انسان تنها مختص مفهوم عدالت نبوده بلکه او همواره تحقق آن را در همه ی سطوح حیات انسانی آرزو می کرده است و همین امر بود که این واژه را در نظر وی زیبا جلوه می داد و آن چه که او را آزرده خاطر می نمود دیدن ظلم و تبعیض در مناسبات و تصرفات بی قید و بند آدمی در گوشه و کنار دنیا بود.
حقیقت و مفهوم عدالت و قسط در فرهنگ اولیای الهی
هرگاه از عدالت در فرهنگ اولیای الهی سخن به میان آمده واژه ی قسط نیز بلافاصله پس از آن در ذهن تداعی شده است، گویا این دو ملازم یکدیگرند.
«لقد ارسلنا رُسُلنا بالبینات و انزلنا معهُم الکتابَ و المیزانَ لیقوم الناسَی بالقسط»
به راستی ما پیامبران خود را به دلایل آشکار فرستادیم و با آن ها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به قسط قیام کنند.
با تدبر در آیه فوق می توان دریافت که قسط از عدالت بالاتر بوده و به مرحله ی اجرایی عدالت اطلاق می گردد. در واقع هرگاه عدالت که امری است درونی جنبه ی خارجی و بیرونی پیدا نمود و به مرحله ی اجرا رسید بدان قسط گفته می شود.
ابعاد و عرصه های عدالت اجتماعی در جامعه ی مهدوی (عج)
از برنامه ها و اقدامات حضرت ولی عصر (عج) در هنگام ظهور برقراری رفاه اقتصادی در کل جامعه ی بشری است. در آن هنگام طبق گفته ی آیات و احادیث جامعه ی بشری واحدی تشکیل می گردد و بساط تمام ابرقدرت ها و فرعون ها برچیده شده و همه ی افراد به صورت یک خانواده ی بزرگ در کنار هم زندگی خواهند کرد و شکاف طبقاتی به کلی از میان خواهد رفت و بشریت به طور کلی به رفاه کامل اقتصادی خواهد رسید و همین امر زمینه ی پیشرفت و تعالی معنوی انسان را فراهم خواهد نمود.
حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) از تمام طبقات جامعه در سه عرصه مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فقرزدایی خواهد نمود و همین فقر زدایی در این سه عرصه مهم زمینه تحقق عدالت اجتماعی به معنای اتم و اکمل آن را در پی خواهد داشت».
سه بعد محوری:
۱- عدالت اجتماعی در بعد سیاسی:
در جوامعی که افراد نه براساس صلاحیت و شایستگی خود بلکه به خاطر کسب قدرت، شهرت و ثروت و به دست آوردن منافع آن منصب اجتماعی، بر مسند تکیه می زنند و تمام هم و غمشان این است که تا می توانند از امکانات آن منصب به نفع خود استفاده نموده و به مردم ظلم کنند چنین جامعه ای تا زمانی که چنین افرادی به اصطلاح طلایه دار آن هستند هیچگاه نمی تواند مسیر قرب الهی را بپیماید و به مقصود رسد اما در حکومتی که امام زمان (عج) تشکیل خواهند داد و هدف آن عدالت است نه غصب، توزیع عادلانه ی مناصب اجتماعی در رأس قرار می گیرد و افراد براساس میزان قربی که به خداوند متعال دارند بر مسند قدرت تکیه زده ، به بیان دیگر مصداق واقعی آیه ی شریفه «انّ اکرمکم عند الله اتقاکم» در جامعه ی مهدوی تبلور پیدا می کند.
۲- عدالت اجتماعی در بعد فرهنگی:
توزیع عادلانه ی آموزش و اطلاعات و دسترسی همه ی افراد به این امکانات برای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها که زمینه ی رسیدن به قرب الی الله را فراهم خواهد نمود. در زمان حکومت حضرت ولی عصر(عج) مردم به کمال شکوفایی عقلی خود می رسند. البته فرق است بین عقل و خرد، عقل در معنای عرف به وسیله ای برای تشخیص حق و باطل اطلاق می گردد و خرد نیز به دانایی افراد گفته می شود. نکته ظریفی که در این حدیث نهفته این است که حضرت مهدی (عج) هم عقول مردم را به نهایت کمال می رسانند تا به بهترین وجه و در زمانی که گرد و غبار شبهات امکان تشخیص حق و باطل را دشوار می سازد به راحتی خوب را از بد تشخیص داده و هم خرد مردمان را که همان دانایی است به سر حد کمال خواهد رسانید تا بدین وسیله همگان به قرب الهی نایل شوند.
۳- عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی:
که همان رفع تبعیض و توزیع عادلانه ی ثروت در میان همگان خواهد بود به طوری که هیچ فقیری در سراسر گیتی وجود نداشته باشد. اسلام نمی خواهد ثروت نزد طبقه ای خاص از مردم متراکم شود. در حکومت حضرت مهدی (عج) ثروت به طور مساوی نزد همگان قرار می گیرد و کسی از نظر مال و دارایی از کسی برتری نخواهد داشت.
گستره و حیطه ی عدالت در جامعه ی مهدوی (عج)
از روایاتی که در مورد حکومت عدل گستر حضرت مهدی (عج) بیان شده چنین بر می آید که در آن زمان جهان با آن پهنا و وسعت در دایره عدل حکومت حضرت قرار می گیرد و از جهانیان در سه عرصه مهم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی فقرزدایی می شود و حکومت اسلامی به منطقه ی خاصی محدود نخواهد شد.
بیشتر این روایات به حد تواتر رسیده و بیانگر این مطلب است که جهان پر از ظلم و فساد می شود آن گاه حضرت مهدی (عج) قیام می کند و زمین را پر از عدل می کند.
«بدیهی است حکومتی که در مدتی کوتاه، بر دشواری ها چیره گردد و نابسامانی ها را از بین ببرد و با برچیدن ناامیدی از دل ها، بذر امید در آن ها بکارد، از پشتیبانی مردمی برخوردار خواهد شد. نظامی که آتش جنگ ها را خاموش کند و امنیت و آسایش را چنان به جامعه بازگرداند که حتی حیوانات نیز از آن بهره مند شوند. این چنین حکومتی، حکومت بر دل ها خواهد بود و آرزوی انسان ها این است که در چنان حکومتی زندگی کنند.» و این مقدمه ایست برای آماده سازی انسان های تشنه معارف به سوی قرب هرچه بیشتر به خداوند.

در صورت امکان تمام منابع در آخر آورده شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :