امام علی (ع):بخشش اندک هر چه که باشد بهتر است از بهانه جویی برای ندادن.
hhr684-hadith

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :