امام علی (ع) می فرماید: در شگفتم از کسی که گمشده خود را می جوید ، اما خویشتن را گم کرده و آن را نمی جوید!
hhr676-hadith

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :