حجت السلام و المسلمین محمد مهدی لطفی با اشاره به موضوع مهدویت گفت: برای بررسی مهدویت باید به ادیان مختلف وارد شد و موضوع نجات و منجی را مورد بحث قرار دهیم مخصوصا در دنیای که امروز در حال زندگی هستیم و بشریت بر این باور هستند که باید به دنبال وحدت و همدلی باشند.

وی با بیان اینکه رهبران ادیان مختلف بر این رسیدند که باید دنیا را به سمت و سویی ببریم که برا اساس مدار دین باشد افزود: در ادایان دیگر این موضوع به اثبات رسیده که رهبران دیگر ادیان به دنبال وحدت و همدلی است.

این استاد مرکز تخصصی مهدویت با اشاره به موضوع عدالت و صلح جهانی خاطرنشان کرد : مهترین موضوعاتی که در حوزه مهدویت به آن پرداخته می شود موضوع عدالت و صلح جهانی هست و امام زمان (عج) دوتا از مهترین موصوعاتی که پس از ظهور به آن می‌پردازد عدالت و صلح جهانی است.

لطفی در ادامه گفت: امام زمان در موضوع عدالت در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می پردازد که در بعضی از القاب که برای امام زمان به کار می برند به نام عدل نام می برند.

وی با اشاره به دنیای امروز افزود : امروزه دنیا به دنبال عدالت است و دنیا از این همه جنگ و کشت و کشتار خسته شدند و مهمترین کاری که امام زمان به آن می پردازد برقراری عدالت است و تاکید اسلام، مسیحیت، زرتشت، یهود هم بر موضوع عدالت و صلح است و موعودی که درادیان در مورد آن صحبت می‌کنند می خواهد عدالت و صلح در جهان برقرار کند.

این استاد مرکز تخصصی مهدویت با اشاره به مهدی موعود در ادیان های مختلف گفت: درهمه ادیان‌های زنده دنیا در آموزه‌های دینی آنها موضوع موعود باوری دارند و همه منتظر آمدن یک منجی و نجات دهنده هستند.

لطفی با اشاره به اینکه دین‌های دنیا به دو گروه تقسیم بندی می شود افزود: دین‌های دنیا به دو گروه الهی یا آسمانی که در آن پیامبر از طرف خدا انتخاب شده و از طریق وحی خداوند پیام خود را به مردم انتقال می دهد و غیر الهی و بشری تقسیم بندی می شود که در آن وحی وجود ندارد و پیامبری وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دروغین می باشد اما در هر دوگروه به مهدی موعود اشاره شده است که پس از آمدن آن انسان ها به خواسته های خود می رسند.

وی با اشاره به همه ادیان خاطرنشان کرد: اگر موضوع موعود باوری را از دین آنها برداریم با مشکل روبه رو می‌شوند و سوالات بسیاری در این ادیان وجود دارد که اگر این موضوع موعود را باوری را حذف کنیم دوچار مشکل می شوند و ادیان با پرداختن به موعود باوری به دغدغه های مردم پاسخ می دهد.

لطفی در ادامه با بیان اینکه در موضوع موعود باوری به نجات نیاز فطری در بشر پاسخ داده می شود گفت: اگر ادیان مختلف به سمت موعود باوری می روند به نیاز فطری بشر پاسخ می دهند به طور مثال اگر کسی تشنه است برای رفع تشنگی نیاز به آب هست و اگر همه انسان ها نیاز دارند در یک جامعه خوشبخت شوند و به ایده‌ال‌های خود برسند باید امکان تحقق این جامعه وجود داشته باشد و ادیان با بحث موعود به این نیاز پاسخ می دهند.

وی گفت: با اصل موضوع موعود باوری در ادیان مختلف مشکلی وجود ندارد ولی ممکن است در جزئیات آن مشکل داشته باشیم که میتوان در این مشکلات مشترکاتی وجود داشته باشد و وقتی ما در اسلامی میکوییم منجی موعود هست، مسیحی می گوید منجی عیسی مسیح هست و در دین یهود منجی را ماشیع می دانند می توان اشترکاتی به وجود آورد، مثلا ما در اسلام می گوییم مهدی در اسلام یعنی اینکه او از طرف خداوند انتخاب شده است و وقتی می‌گوییم عیسی مسیح او را خداوند برای نجات انسان فرستاده پس الهی است و در دین یهود ماشیع را مردی الهی می دانند که برای نجات انسان‌ها می فرستد پس همه بر این باوریم که مردی از طرف خداوند فرستاده می شود پس باید کاری کرد که آن مرد الهی ظهور کند.

ادامه دارد…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :