برگزاری کارگاه سامانه سروش ویژه رابطین و مسئولین تعلیم و تربیت نواحی
مورخ ۹۶/۰۱/۰۲۷ کارگاه آموزشی سامانه سروش با حضور جناب آقای مهندس یزدان پرست مسئول سامانه سروش سازمان بسیج مستضعفین و حجت الاسلام و المسلمین یوسف پورآرین مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب الامر (عج) و مسئولین تعلیم و تربیت نواحی و مسئول جامعه زنان و مسئولین دفاتر جامعه زنان و رابطین سامانه سروش نواحی برگزار گردید.
غ²غ°غ±غ·غ°غ´غ±غ¶_غ°غ¸غ±غ¹غ´غ¸[1]
غ²غ°غ±غ·غ°غ´غ±غ¶_غ°غ¸غ²غ°غ°غ±[1]
غ²غ°غ±غ·غ°غ´غ±غ¶_غ°غ¸غ²غ°غ²غ¶[1]
غ²غ°غ±غ·غ°غ´غ±غ¶_غ°غ¸غ´غ´غ²غ¸[1]
غ²غ°غ±غ·غ°غ´غ±غ¶_غ°غ¸غ´غ´غ³غ¹[1]
غ²غ°غ±غ·غ°غ´غ±غ¶_غ±غ±غ°غ±غµغ²[1]
۲۰۱۷۰۴۱۶_۰۸۴۴۵۷
۲۰۱۷۰۴۱۶_۱۱۰۱۴۰
۲۰۱۷۰۴۱۶_۱۱۰۱۵۲

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :